Výpůjční řád půjčovny koloběžek NAKOLOBCE.CZ

Zapůjčení koloběžek a vozíků v půjčovně NaKolobce.cz

Jízda na vypůjčené koloběžce (případně i jízda s vozíkem) je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let, v případě pronájmu vozíku osoba starší 18 let včetně.

Nájemce používá koloběžku či vozík (včetně příslušenství), jejíž / jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu movitých věcí na smluvenou dobu [PDF].

Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení jednoho dokladu totožnosti.

K zapůjčené koloběžce a vozíku si může nájemce bezplatně vypůjčit základní příslušenství, jehož aktuální přehled je uveden v příslušných rubrikách (tj. Půjčovna koloběžek a Půjčovna vozíků).

Na koloběžce a cyklovozíku je zakázáno provádět jakékoli změny bez souhlasu provozovatele.

Koloběžku, vozík a další zapůjčené věci je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot. Pokud tak nájemce neučiní, bude mu účtován poplatek 50 Kč za každý zapůjčený znečištěný předmět nájmu.

Rezervace koloběžek a vozíků

Doporučujeme předchozí rezervaci koloběžek a vozíků. Koloběžky a vozíky si můžete rezervovat telefonicky na čísle 603 276 669 nebo e-mailem na adrese pujcovna@nakolobce.cz.

Rezervace propadá, pokud si nájemce rezervovaný předmět nevyzvedne hodinu po uplynutí sjednaného času rezervace.

Půjčovné

Koloběžky a vozíky se zapůjčují na základě předložení jednoho dokladu totožnosti.

Půjčovné je splatné v den zapůjčení koloběžky / vozíku.

Při předčasném vrácení zapůjčeného předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného. Výjimkou jsou případy, kdy nájemce vrátí koloběžku / vozík bezprostředně po jeho zapůjčení (nejpozději však do 30 minut) např. z důvodu nenadálé změny počasí, zdravotního stavu nájemce apod. V takovém případě si pronajímatel ponechává jednorázový manipulační poplatek 100 Kč.

Při překročení smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatou koloběžku / vozík (a případné příslušenství) za každý i započatý den prodlení s vrácením koloběžky/vozíku.

Záloha je vratná po vrácení zapůjčených předmětů a jejich překontrolování provozovatelem.

Defekty na koloběžkách a vozících

Případné defekty na koloběžkách/vozících nám prosím hlaste při jejich vrácení.

Za píchnuté duše a jejich výměny neúčtujeme žádný poplatek. Výjimku tvoří případy, kdy nájemce probrousí plášť a tím poškodí také duši.

V případě ostatních defektů způsobených nešetrným používáním koloběžky (např. probroušení pláště, poškození rámu a vidlice) je nájemci účtována částka příslušného náhradního dílu včetně ceny servisu nutného k odstranění dané závady.

Práva a povinnosti nájemce

Při převzetí zapůjčených předmětů v půjčovně je nájemce povinen přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Před používáním zapůjčených předmětů se zavazuje seznámit se s jejich správným používáním.

Nájemce ručí za vypůjčené předměty a jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen koloběžku (a její příslušenství) chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.

Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu.

Při ztrátě nebo odcizení převzaté koloběžky / vozíku (případně i příslušenství) uhradí nájemce cenu ve výši uvedené ve smlouvě o nájmu movitých věcí, kterou podepsal při předání.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu uvedené v jím podepsané smlouvě stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které předměty nájmu uvedené ve smlouvě využívají.

Práva a povinnosti provozovatele

Povinností provozovatele je předat nájemci koloběžku / vozík (a příslušenství) v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užíváním předmětů nájmu, jakožto i s půjčovním řádem a povinnostmi z něho vyplívajícími.

Provozovatel má právo použít jistiny na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

Doporučení

Doporučujeme chránit si kotníky pevnou obuví.


Ve Vilémovicích dne 17. června 2015

Spolupracujeme, doporučujeme:
Zahájení sezóny 2019
28. února 2019

Jaro už je tady, já ještě zimu trávím na horách, ale sezóna se neúprosně blíží. A to je dobře. Letos zahájíme v sobotu 2...

Čtěte více »

Půjčovna přestěhovaná
15. června 2018

Najdete nás v Jedovnicích, v nových, větších a lepších prostorách, 50 m za kempem Olšovec. Aktuality a bližší informace ...

Čtěte více »

Oficiální zahájení sezóny 2017
21. března 2017

Už u nás letos pár nadšenců bylo, ale počasí moc nepřálo. Na víkend 25. a 26. 3. je ale krásná předpověď, tak si říkám, ...

Čtěte více »

Dovolená
27. října 2016

Od soboty 29. 10. do čtvrtku 10. 11. jsme si konečně udělali čas na dovolenou. Tímto se tedy všem podzimním nadšencům om...

Čtěte více »

Půjčovna je od 5. do 12. července 2015 UZAVŘENA
4. července 2015

Od neděle 5. 7. do neděle 12. 7. bude půjčovna z důvodu stavu "on the road" uzavřena. Jinými slovy Vyrážíme na prázdniny...

Čtěte více »

Pavel
4. června 2017, 12:21

Včerejší výlet Vilémovice -> Brno se nám moc líbil. Počasí nám přálo, kolobky jely skoro pořád samy. Skvělá komunikace. Můžu doporučit všem.

Jindřich Rydval
15. srpna 2016, 11:44

Děkujeme za půjčení koloběžek. Nakonec jsme z celého týdne, který jsme trávili ve Staré škole v Sloupu, tři dny projezdili na Vašich kolobrndách. Nejkrásnější 30km úsek byl Jedovnice-Rudice-Habrůvka-Křtiny-jesk. Výpustek-Býčí skála-stará huť u Adamova-Olomoučany-Rudice-Jedovnice. Z Rudic až do staré hutě krásných 15 km z kopečka.

noisrs250
15. července 2014, 15:14

Diky bylo to skvele!!